کوردستان میدیا

یکشنبه 18 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

چشم انداز بایکوت

17:25 - 7 اسفند 1398

رۆژەڤ میدیا

علیرغم التماس‌ها و فشارهای ملایان در ایران برای مشارکت مردم در بە گفتە خودشان انتخابات، اما با مشارکت حداقلی مردم برگزار شد. انتخاباتی کە در  طول تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقە بودە بە این معنا کە کمترین میزان مشارکت را داشتە است.

ملایان در تهران از هر تاکتیکی استفادە کرداد تا بتوانند مردم را به پای صندوق‌های رای بکشانند، از التماس و تهدید  گرفتە تا فتوای مراجع تقلید و غیرە اما همچنان کە مشاهدە شد همە این تلاشها با شکست روبەرو شد و بە آن چیزی کە در انتظارش بودند دست نیافتند.

در این یادداشت نگاهی خواهیم انداخت کە چشم انداز این بایکوت انتخابات برای نظام چە خواهد بود و چرا حاکمیت تقلا می کرد کە مردم در این انتخابات فرمایشی مشارکت کنند  و چرایی اینکه چرا علیرغم التماس و تهدیدها مردم انتخابات را بایکوت کردند .

 ‏برای روشنتر شدن موضوع  باید به آبان ماه و نارضایتی‌ها آن زمان  برگردیم زمانی که حکومت معترضین به گرانی بنزین را در خیابان‌ها به گلوله بست و جان  بیش از ۱۵۰۰ نفر را در  کف خیابان گرفت و بسیاری را راهی سیاه چاله‌های حکومت کرد. در این اعتراضات معترضین نظام جمهوری اسلامی و رهبران آن را مستقیم هدف قرار دادند و خواهان نابودی و گذار از جمهوری اسلامی شدند ‌‌‌‌‌. هر چند این اعتراضات از سوی حکومت سرکوب شد اما پیش بینی می شد که معترضین در آینده‌ای نزدیک برای گذار از این حکومت به سوی خیابان‌ها سرازیر شوند و از هر فرصتی استفاده کنند و واکنش نشان دهند و همچنان که مشاهده شد مردم به نسبت هدف قرار دادن هواپیمای اوکراینی و در ادامه با تحریم انتخابات به حکومت نه گفتند. و این پیام را به ملایان دادند که نه التماس و نه تهدید دیگر کارساز نخواهد بود و مردم تصمیم خود را گرفته اند و می خواهند از این نظام عبور نمایند.

بحران وخیم اقتصادی ، بحران مشروعیت، وعدهای پوچ و توخال،  ناکارامدی دولت، ناامیدی از اصلاح طلبان رژیم سبب شد که مردم در آبان ماه به سوی خیابان‌ها سرازیر شوند و شعارهایی علیه حاکمیت سردهند و در ادامه این موج  در گام بعدی انتخابات را بایکوت کنند.

ملایان بعد از اعتراضات آبان ماه به خوبی دریافته بودند که دیگر مشروعیت خود را از دست داده‌اند. اما چرا مسمم بودند که در انتخابات مردم را به هر امکانی که هست به پای صندوق‌های رای بکشانند تنها به دو دلیل می تواند داشته باشد.

نخست: جلوگیری از ریزش نیروهای خودی، حکومت به خوبی می دانست که اگر میزان مشرکت پایین باشد ریزش در بین نیروهای خودی سرعت می‌گیرد و این ریزش در بین نیروهای نظامی نیز رخ خواهد داد از این رو به دنبال مشارکت مردم در انتخابات به این دلیل که این پیام را به نیروهای خود بدهد که کماکان جمهوری اسلامی مشروعیت دارد و جایی برای نگرانی و شکاف بین این نیروها نیست. اما با شکست در این انتخابات قابل پیش بینی است که با تداوم اعتراضات شاهد ریزش در بین نیروهای نظامی اعم از سپاه و ارتش و از سوی دیگر طرفداران نظام خواهیم بود.

دوم:  با برگزاری انتخاباتی پرشور نظام می خواست این پیام را به آمریکا و غرب بدهد که این ملت کماکان حامی و پشتیبانی حکومت هستند و می تواند این ملت را پشت  سر خود علیه غرب و آمریکا بسیج نماید و به عنوان اهرم فشار و امتیاز گیری علیه آنها استفاد نماید اما این شکست جامعه جهانی علل خصوص آمریکا و غرب را مصمم تر خواهد کرد که فشارها را بر ملایان در روزها و ماه های آینده  افزایش دهند و حلقه محاصره را به ملایان هر روز تنگتر کنند .

اکنون حکومت در میان فشارهای داخلی و خارجی منگنه شده است. حکومتی که مشروعیت خود را از در میان توده های مردم از دست داده است و از سوی دیگر توان اداره و کنترل مملکت را ندارد. حکومت ناکارمدی که توان مدیریت هیچ بحرانی را ندارد  این حکومت در صورت توافق با آمریکا و رفع تحریم‌ها نیز نمی‌تواند مشروعیت بر باد رفته خود را باز گرداند و هیچ راهی برای برون رفت از این وضعیت ندارد و دیر یا زود در سراشیبی سقوط قرار خواهد گرفت و مرگ آن را شاهد خواهیم بود.

محتویات این مقالە منعکس کننده دیدگاه و نظرات وب‌سایت کوردستان‌میدیا نمی‌باشد.