کوردستان میدیا

جمعه 15 اسفند 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

کمانچه به ثبت جهانی رسید

15:21 - 20 آبان 1396

کوردستان میدیا: طی نشست کمیته‌ی بین‌المللی میراث ناملموس، یونسکو به ثبت جهانی کمانچه رای داد.

بنابر گزارشات منتشر شده، سازمان یونسکو پرونده‌ی هنر ساختن و نواختن کمانچه را به عنوان میراث جهانی بشریت به ثبت رسانده است.

کمانچه به عنوان یکی از اصلی‌ترین سازهای کوردی، شهرت جهانی داشته و کیهان کلهر در نواختن این ساز مقامی جهانی را به خود اختصاص داده و در همین رابطه لقب خداوندگار کمانچه را به او داده‌اند.