کوردستان میدیا

شنبه 17 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

حضور نمایندگی حزب دمکرات در کنفرانس حزب کارگر بریتانیا

13:37 - 5 مهر 1397

کوردستان میدیا: بنابر دعوت رسمی حزب کارگر بریتانیا، نمایندگان روابط حزب دمکرات کوردستان ایران در این کشور، در کنفرانس سالانه‌ی این حزب حضور یافتند.

روز دوشنبه، دوم مهر ماه، نمایندگان روابط حزب دمکرات کوردستان ایران در کشور بریتانیا، بنابر دعوت رسمی حزب کارگر بریتانیا، در شهر لیورپول در کنفرانس سالانه‌ی این حزب شرکت کردند.
حزب کارگر یکی از احزاب اصلی کشور بریتانیا است؛ این حزب در سال ١٩٦٠ تاسیس شده و چندین بار در بریتانیا حکومت تشکیل داده و اکنون نیز به عنوان حزب اصلی اپوزسیون در بریتانیا مشغول به فعالیت است. حزب کارگر اکنون نیز تاثیر مستقیم بر تصمیمات بریتانیا به ویژه در رابطه با سیاست خارجه‌ی این کشور دارد.

در کنفرانس امسال این حزب، بیش از ١٦ هزار نفر شرکت داشتند.علاوه بر اعضای حزب کارگر، نماینده‌ و سفیر بسیاری از کشورها و نمایند‌ه‌ی حزب و شخصیت‌ها و دوستان حزب کارگر در این کنفرانس حضور یافته بودند. 

نمایندگان روابط حزب در  افتتاحییه‌ی این کنفرانس شرکت کردند و سپس با چندین نفر از شخصیت‌های حاضر و همچنین اعضای پارلمان کشور بریتانیا دیدار کردند و  وضعیت کنونی کوردستان و ایران را مورد بحث قرار دادند.

هیئت حزب ، اهمیت موضع‌گیری در مقابل رژیم ایران را با دقت تشریح کردند و نقض کردن‌های انسانی و نظامی از سوی جمهوری  اسلامی در منطقه را مورد گفتگو قرار دادند و حمایت بین‌المللی از مسئله‌ی کورد را مورد اهمیت خواندند.

هیئت حزب همچنین در برنامه‌ی مختص به مهمان‌های بین‌المللی حضور یافتند و در چارچوب این برنامه در چند جلسه‌ شرکت کردند. یکی از این جلسات مختص به کوردستان و حمله‌ی اخیر رژیم جمهوری اسلامی به مراکز و مقرهای حزب دمکرات در شهر کویسنجق بود.