کوردستان میدیا

شنبه 17 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

سمیناری برای معرفی کتاب کشتار بی پایان برگزار شد

11:20 - 11 مهر 1397

کوردستان میدیا: کمیته‌ی حزب دمکرات کوردستان ایران  در کشور اتریش به منظور معرفی کتاب کشتار بی پایان، سمیناری را برگزار کرد.

کمیته‌ی حزب دمکرات در کشور اتریش، روز شنبه، هفتم مهر ماه به منظور معرفی کتاب کشتار بی پایان، به برگزاری سمیناری برای دکتر "جواد دانش پژوه"، نویسنده‌ی این کتاب پرداخت.

این سمینار با سرود ملی ای رقیب و یک دقیقه سکوت به نشان ادای احترام به شهیدان کوردستان آغاز شد.

سپس دکتر "جواد دانش پژوه"، در رابطه با تالیف این کتاب و محتوا و ساختار آن سخنانی را ایراد نمود.

محتوای این کتاب شامل سرکوب جنبش‌های کوردستان، رویدادهای پس از انقلاب ١٣٥٧ در  کوردستان، تحلیل اعدام‌ها طبق آمار، ترور، قتل‌های مشکوک، مرگ حسن قزلجی، نسل کشی، آمار زخمی‌ها و آمار نسل کشی و ویران نمودن روستاها از سوی رژیم جمهوری اسلامی ایران می‌شود.

حاضران در این سمینار نیز در پایان به ارائه‌ی نکته‌ نظرات و سوال‌های خود پرداختند.