کوردستان میدیا

شنبه 17 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

هیئتی از حزب دمکرات در سمینار کومله شرکت کرد

18:24 - 13 آذر 1397

کوردستان میدیا: هیئتی از حزب دمکرات در کشور نروژ در یک سمینار سیاسی که برای دبیرکل کومله زحمتکشان کوردستان ایران تشکیل شده بود، شرکت کرد.

روز شنبه، دهم آذر ماه، پس از دعوت رسمی کمیته‌ی عمومی کومله زحمتکسان کوردستان ایران در کشور نروژ، هیئتی از حزب دمکرات کوردستان ایران به سرپرستی "کامیل قادری"، مسئول روابط امور کوردستانی حزب در این کشور، در سمیناری سیاسی کە از سوی کمیته‌ی عمومی کومله در نروژ در منطقه‌ی "سترویمن" برای "عبداڵله مهتدی" دبیرکل این حزب برگزار شده بود، شرکت کرد.

مهتدی در سخنان خود به جنبش مردمی علیه رژیم که نزدیک به یک سال است سربرآورده است و همچنین همه گیر بودن آن در بیش از صد شهر و شهرستان  پرداخت .

وی همچنین به احتمال تغییرات و طرف‌های اپوزسیون ایرانی و چگونگی تلاش در رابطه با این موضوع کە کورد چگونه می‌تواند خود را در این میدان بازیابد و خود را برای این تغییرات آماده سازد سخن گفت.

مهتدی پیشتر نیز به صورت دقیق‌تر وارد بحث بر سر کوردستان و نقاط قوت و ضعف جنبش کورد در روژهلات کوردستان شد و چند نکته را نیز به عنوان پیشنهاد مطرح کرد.

وی در رابطه با دیگر ملیت‌های ساکن در چارچوب جغرافیای سیاسی ایران، ارتباط احزاب روژهلات، خوشبینی به آینده‌ی اتفاقات در صورت هشیاری و اتحاد کورد و برخی موارد دیگر سخن گفت.

هیئت حزب دمکرات در این سمینار، نظرات خود را به صورت اجمالی مطرح نمود.