کوردستان میدیا

یکشنبه 4 اسفند 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

هیئتی از حزب دمکرات در مجلس ترحیم دکتر "پیشوا طالبانی" شرکت کرد

17:51 - 18 مهر 1398

کوردستان میدیا: هیئتی از حزب دمکرات کوردستان ایران در مجلس ترحیم دکتر "پیشوا طالبانی" شرکت کرد.

هیئتی از حزب دمکرات کوردستان ایران به سرپرستی "مصطفی هجری"، مسئول اجرایی حزب دمکرات، در مجلس ترحیم مرحوم دکتر "پیشوا طالبانی" شرکت کردند و مراتب تاسف و همدردی حزب دمکرات را تقدیم خانواده محترم شیخ "صلاح شیخ شرف طالبانی" کردند.

دکتر "پیشوا طالبانی"،  عضو رهبری اتحادیه میهنی کوردستان و یکی از مبارزین قدیمی جنبش کورد در کوردستان عراق بوده است.