کوردستان میدیا

شنبه 17 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

پزشکان و پرستاران سازمان پزشکان جهان، در جلسه‌ای تحت عنوان "هفته‌ی کوردستان" گردهم آمدند

12:25 - 3 مهر 1397

کوردستان میدیا: نماینده‌ی دفتر نمایندگی حزب دمکرات در فرانسه در گردهمایی سالانه‌ی پزشکان جهان شرکت کرد.

در روزهای بیست و دو و بیست و سوم سپتامبر ٢٠١٨، شمار قابل توجهی از پزشک و پرستاران عضو سازمان پزشکان جهان که در گذشته با حزب دمکرات کوردستان ایران همکاری داشتند، طبق رسم همیشگی خود، در نزدیک شهر مارسی در جنوب فرانسه تحت عنوان هفته‌ی کوردستان گردهم آمدند.

امسال نیز به مثابه سال‌های گذشته، "خسرو عبداللهی"، به نمایندگی از سوی حزب دمکرات کوردستان ایران در این گرهمایی حضور داشت.

در روز اول گرهمایی بنابر خواسته‌ی دکتر "برنارد گرانژون" رئیس سابق سازمان پزشکان جهان، "خسرو عبداللهی"، نماینده‌ی حزب در فرانسه، در رابطه با وضعیت کنونی جنبش آزادیخواهی ملت کورد و به ویژه در روژهلات کوردستان سخنانی را برای حاضران در جلسه ایراد نمود.

نمایند‌ه‌ی حزب دمکرات بخشی از سخنان خود را به موشکباران جنایتکارانه‌ی رژیم جمهوری اسلامی ایران به مراکز و مقرهای حزب دمکرات و همچنین اعدام‌های اخیر جوانان بی گناه کورد اختصاص داد.

در روز دوم، پس از سخنانی کوتاه از سوی دکتر گرانژون و محکوم کردن موشکباران مراکز و مقرهای حزب دمکرات، هر کدام از پزشک و پرستاران حاضردر جلسه، بخشی از خاطرات خود را در هنگام همکاری با حزب دمکرات در کوردستان بازگو نمودند؛ به ویژه خاطراتی که نشان دهنده‌ی مهمان نوازی و خون گرمی ملت کورد بوده‌است.

در پایان، دکتر گرانژون ضمن تشکر از حضور نماینده‌ی حزب، حمایت خود و دوستانش از حزب دمکرات و جنبش آزادیخواهی کورد در روژهلات کوردستان اعلام کرد.