کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

تداوم بازداشت جوانان کورد توسط رژیم ایران

11:39 - 27 اسفند 1401

خبرها حاکی از آن است کە یک جوان ٢٢ سالە کورد بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای اطلاعاتی رژیم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
بر اساس گزارش "سازمان حقوق بشری کوردپا'' شامگاه چهارشنبه ٢٤ اسفندماه، "علی خادمی" ٢٢ ساله، اهل قروه بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای اطلاعاتی رژیم ایران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
بنا بر گزارش ''کوردپا''، تا کنون از دلیل بازداشت و اتهامات واردە بە ''علی خادمی'' اطلاعی در دسترس نیست.
تداوم بازداشت‌ها در کوردستان در حالی است کە فراخوان‌های گسترده‌ای برای برگزاری باشکوه مراسم نوروز منتشر شدە و این مهم رژیم ایران را واداشتە تا با احضار و بازداشت فعالین و تهدید آنان فضایی در جامعه کوردستان بوجود بیاورد تا از برگزاری هرچە باشکوەتر مراسم نوروز جلوگیری کند.