کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

محکومیت احمد علیزادە بە ٦ سال حبس

11:50 - 28 اسفند 1401

خبرها حاکی از آن است کە یک دبیر ورزش اهل آبدانان توسط دادگاە انقلاب رژیم در ایلام به حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شدە است.
بر اساس گزارش "سازمان حقوق بشری کوردپا''، "احمد علیزاده" ٥٠ سالە، دبیر ورزش اهل آبدانان، توسط دادگاە انقلاب رژیم در ایلام بە اتهامات تحمیلی بە بیش از ٦ سال حبس محکوم شدە است.
این حکم روز شنبه ٢٧ اسفندماه به این معلم ابلاغ شده و بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه‌ تجدیدنظر رژیم در ایلام است.
"احمد علیزاده" شامگاه روز دوشنبه ٢٥مهرماه در جریان بازداشت‌های فلەای و کورکورانە نیروهای اطلاعاتی رژیم پس از اعتراضات گستردە آزادیخواهان آبدانان بازداشت و بعدها با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.