کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

کشتە و زخمی شدن ١٩٥٦ کاسبکار کورد طی ١٢ سال اخیر

12:16 - 6 فروردین 1402

براساس گزارش سازمان حقوق بشری ''کوردپا''، طی ١٢ سال گذشته ١٩٥٦ کاسبکار کورد توسط نیروهای رژیم کشته و زخمی شده‌اند.

روز شنبە ٥ فروردین ماە، سازمان حقوق بشری ''کوردپا'' گزارش داد کە از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۴۰۱، مجموع ۱۹۵۶ کاسبکار در کوردستان ایران توسط نیروهای رژیم کشته و زخمی شده‌اند.

 بر اساس گزارش ''کوردپا''، طی این ١٢ سال، ٥٩٤ کاسبکار با شلیک مستقیم نیروهای رژیم جان باخته و ١٣٦٢ تن زخمی و ٥ تن دیگر همچنان مفقود هستند.

۳۶ تن از کولبران کشته و زخمی شده زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند.

در این گزارشات آمدە است کە ٧٧ درصد از این کاسبکاران با شیلک مستقیم نیروهای رژیم کشته و زخمی شده‌اند.

همچنین ٧ درصد کشته و زخمی شدن کاسبکاران کورد طی ١٢ سال اخیر بر اثر سقوط از ارتفاع بوقوع پیوسته است.

همچنین کشته و زخمی شدن براثر انفجار مین و سرمازدگی هرکدام با ٥ درصد در رتبه سوم قرار دارند.

٨٧ تن دیگر بر اثر گرفتار شدن در برف و کولاک و سقوط بهمن کشتە و مصدوم شدند.

بنابر این گزارشات ۲۷ تن دیگر از کاسبکاران بدلیل ضرب و شتم از سوی نیروهای رژیم زخمی و در ١٧ مورد نیز کاسبکاران کورد بر اثرسکته قلبی درحین کار یا فشار ناشی از کولبری جان باخته‌اند.