کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

احضار و بازداشت خانوادە زندانیان سیاسی کورد

10:57 - 11 فروردین 1402

در ادامەی روند احضار و بازداشت خانوادە زندانیان و فعالان سیاسی کورد، فخرالدین ابراهیمی، فرزند "محی‌الدین ابراهیمی"، زندانی سیاسی کورد اعدام شده به دادسرای عمومی و انقلاب رژیم در ارومیه احضار شد.

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ''کوردپا''، "فخرالدین ابراهیمی" به اتهام "تخریب درب نگهبانی دادگاه تجدیدنظر" به شعبه ٩ دادسرای عمومی و انقلاب رژیم در ارومیه احضار و از مورخ هفتم فروردین به مدت پنج روز برای ارائه آخرین دفاعیات خود مهلت دارد.

 بنا بر گزارش "کوردپا"، روز پنجشنبە ٢٥ اسفندماە، ''فخرالدین ابراهیمی'' یک روز قبل از اعدام پدرش، در زندان مرکزی رژیم در ارومیه توسط نیروهای اطلاعاتی رژیم بازداشت و روز جمعه ٢٦ اسفندماه ، با تودیع قرار کفالت آزاد شده بود.

روز جمعه ٢٦ اسفندماه، ''محی‌الدین ابراهیمی''، زندانی سیاسی کورد اهل اشنویه در زندان رژیم در ارومیە اعدام شد. رژیم ایران از تحویل پیکر او بە خانوادەاش خودداری کرد و آقای ابراهیمی را در مکانی نامشخص بە خاک سپردە است.

در این حال، اداره ثبت احوال رژیم در شهرستان نقده با صدور گواهی فوت برای محی‌الدین ابراهیمی علت فوت او را "مجازات قانونی" اعلام کرده است.