کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

برگزاری تجمعات اعتراضی و تحصن در چندین شهر کوردستان و ایران

12:56 - 15 فروردین 1402

در ادامه اعتراضات اقشار مختلف ایران و کوردستان، بازنشستگان شهر شوش و معلمان چندین استان ایران، بدلیل تضییع حقوق و مشکلات معیشتی زندگی، تجمعات اعتراضی برگزار کردند.

روز دوشنبه ١٤ فروردین‌ماه، بازنشستگان شهر شوش در ادامه اعتراضات خود به نسبت عدم توجه مسئولان رژیم به مطالبات آنان  و تاکید بر افزایش حقوق، در مقابل فرمانداری رژیم در شهر شوش تجمع اعتراضی برگزار کردند.

همزمان معلمان در استان‌های همدان، ارومیه و بوشهر بار دیگر در اعتراض به تضییع حقوق خود و ناکارآمدی مسئولان رژیم و عدم توجه به مطالباتشان، تحصن کردند.

از سوی دیگر، بازنشستگان تامین اجتماعی در شهر اهواز در مقابل اداره تامین اجتماعی خوزستان اقدام به برپایی تجمع اعتراضی کردند.

معترضان درخواست کرده‌اند که براساس تورم و گرانی، حقوق آنان نیز افزایش یافته و حقوق اولیه آنان لحاظ گردد.

همچنین بازنشستگان پلاکاردهایی با مضمون "حقوق ما در خیابان تامین خواهد شد"، در دست داشتند.