کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

اخراج چهار هزار کارگر معترض در شرکت پارس جنوبی

11:56 - 10 اردیبهشت 1402

همزمان با روز جهانی کارگر و اعتصابات سراسری در اصناف صنعتی در ایران بدلیل عدم پرداخت حقوق معوقه و وضعیت نابسامان معیشتی، شرکت پارس جنوبی از اخراج چهار هزار کارگر معترض خبر داد.

"سخاوت اسدی"، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس در مصاحبه با خبرگزاری‌های وابسته به رژیم ایران اعلام کرد که هزار کارگر معترض از این شرکت اخراج و افراد جدید جایگزین آنان شده‌اند.

نامبرده همچنین از اخراج سه هزار کارگر معترض دیگر که بدلیل عدم پرداخت حقوق معوقه خود دست از کار کشیده و به اعتصابات پیوسته‌اند، خبر داد.

این کارگران افزایش ٢٧ درصدی دستمزدها براساس مصوبه شورای عالی کار رژیم را  با تورم کنونی کشور ناعادلانه دانسته و خواستار افزایش ٧٩ درصدی حقوق خود در سال جدید هستند.

شایان ذکر است که در آغاز سال ١٤٠٢، کارگران، معلمان، بازنشستگان و پرستاران و... در اعتراض به وضعیت وخیم معیشتی، عدم افزایش دستمزدها و عدم پرداخت حقوق معوقه خود اقدام به اعتصاب و برگزاری تجمعات اعتراضی کرده‌اند.