کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

تعیین گزارشگر ویژه برای ایران از سوی شورای اروپا

16:57 - 10 اردیبهشت 1402

شورای اروپا بعد از سالیان طویل برای نظارت علمی و سیاسی و وضعیت حقوق بشر در ایران گزارشگر ویژه تعیین کرد.

شورای اروپا که از سال ١٩٧٩ و بعد از روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی ایران فاقد گزارشگر ویژه در امور ایران بوده است، "ماکس لوکس" نماینده سبزها در مجلس فدرال آلمان را بعنوان گزارشگر این شورا در امور ایران تعیین کرد.

نامبرده با اشاره به بی‌اعتنایی شورای اروپا درخصوص مسائل ایران در سالیان اخیر، اعلام کرد که رژیم ایران را به چالش خواهد کشید.

"ماکس لوکس" همچنین افزود که سیاست اروپا در قبال رژیم ایران نیازمند چرخشی اساسی است و ابراز امیدواری کرد که تغییرات اساسی در سیاست بین‌اللمی در قبال رژیم ایران صورت گیرد.

وی همچنین گفت که به عنوان یک گزارشگر در مورد ایران، مایل است نظارت علمی و سیاسی بلندمدت وضعیت حقوق بشر در ایران را امکان پذیر کند.