کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

تداوم حملات‌ شیمیایی به چندین مدرسه در کوردستان و اعتراضات شهروندان

18:43 - 20 فروردین 1402

در ادامە حملات سریالی بە مدارس دخترانه کوردستان، به دانش‌آموزان مدارس "معراج، سمیه و طالقانی" شهرستان سقز حمله شیمیایی شد و دانش آموزان مسموم به مراکز درمانی منتقل شدند.

بر اساس اخبار رسیدە بە وب سایت "کوردستان میدیا''، روز یکشنبە ٢٠ فروردین‌ماە، در ادامە حملات شیمیایی و مسمومیت دانش‌آموزان کوردستان، مدرسه دخترانه معراج در محله شهناز سقز و مدارس سمیه و طالقانی این شهر مورد حمله شیمیایی قرار گرفته و وضعیت ده‌ها دانش‌آموز وخیم گزارش شده است.

مردم سقز به ویژه خانواده‌های دانش‌آموزان با تجمع در مقابل مدرسه معراج، پرچم رژیم ایران را پایین آورده و شعارهایی همچون "مرگ بر خامنه ای" سر دادند.

همچنین یگان‌های ویژه رژیم ایران در خیابان‌های شهر مستقر شدند و به سوی مردم یورش بردند. نیروهای سرکوبگر رژیم در محله شهناز به سوی شهروندان شلیک کرده و تعدادی از شهروندان را بازداشت کردند.

شایان ذکر است کە پس از آغاز انقلاب ژینا و مشارکت چشمگیر زنان و دختران ایران به ویژه زنان و دختران کورد در قیام علیە رژیم، نیروهای رژیم به طور مستمر به مدارس دخترانه ایران و کوردستان حمله شیمیایی کرده است.