کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

بازداشت ٥١ تن از فعالان مدنی و سیاسی کوردستان در یک‌ماە

11:41 - 1 خرداد 1402

در ادامە موج‌های بازداشت شهروندان کورد، طی یک ماه گذشته، ٥١ فعال مدنی و سیاسی در کوردستان ایران توسط نیروهای اطلاعاتی رژیم بازداشت شده‌اند.

براساس گزارش انجمن زندانیان سیاسی کوردستان ایران، طی یک ماە گذشتە، ٥١ فعال سیاسی و مدنی کورد توسط نیروهای اطلاعاتی رژیم ایران به اتهام ''مخالفت با جمهوری اسلامی ایران و همکاری با احزاب کوردستانی مخالف رژیم ایران'' بازداشت شده‌اند.

براساس این گزارش، برخی از این فعالان پس از بازجویی با قرار وثیقه سنگین آزاد شدند و سرنوشت برخی از آنها همچنان نامشخص است.

همچنین در اردیبهشت‌ماە ١٤٠٢، ٢٧ تن از فعالان سیاسی و مدنی در شهرهای مختلف کوردستان که پیش از این توسط نیروهای اطلاعاتی رژیم بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفته بودند، از سوی دادگاه انقلاب رژیم به حبس، سزای نقدی و شلاق محکوم شده‌اند.

 فعالان سیاسی و مدنی در کل به ٥١ سال و ٥ ماه و ٢١ روز حبس تعزیری  و ٢٩ میلیون تومان سزای نقدی و ٢٢٨ ضربە شلاق محکوم شده‌اند.