کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

برگزاری ١٢ تجمع اعتراضی در ایران و کوردستان

13:44 - 1 خرداد 1402

در تداوم تجمع اعتراضی شهروندان علیە رژیم جمهوری اسلامی، روز گذشتە ١٢ تجمع اعتراضی در شهرهای ایران و کوردستان برگزار گردید.

براساس گزارش خبرگزاری ''هرانا''، روز یکشنبە ٣١ اردیبهشت‌ماە، در ادامە موج‌های گستردە تجمع اعتراضی در ایران، ١٢ تجمع اعتراضی علیە رژیم برگزار شد، از جمله تجمع کارگران قراردادی معاونت حمل و نقل شهرداری ایلام برای دومین روز متوالی در محل کارشان برگزار شد.

همچنین جمعی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در شهرهای ''رشت، شوشتر، شوش، اصفهان، اراک و کرماشان'' نیز در مقابل ساختمان سازمان تامین اجتماعی شهرستان‌های خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.

از سوی دیگر تجمع اعتراضی جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در استان خوزستان و کارمندان دانشگاه شهرداری اهواز در مقابل استانداری اهواز برگزار شد.