کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

تجمع اعتراضی معلمان بازنشسته کورد در تهران

10:58 - 14 اردیبهشت 1402

در ادامه اعتراضات معلمان در کوردستان و ایران، روز گذشته معلمان کوردستان در مقابل اداره آموزش و پرورش رژیم در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

براساس گزارشات رسیده به وب‌سایت "کوردستان میدیا"، روز چهارشنبه ١٣ اردیبهشت‌ماه و در ادامه اعتراضات معلمان بازنشسته ایران و کوردستان، معلمان معترض در مقابل اداره آموزش و پرورش رژیم در تهران تجمع اعتراضی برپا کردند.

در جریان این تجمع، نیروهای سرکوبگر نظامی و انتظامی رژیم به معلمان معترض بی‌احترامی کرده و در تلاش برای متفرق کردن و جلوگیری از گسترش این تجمع بوده‌اند.

همچنین معلمان کورد در کوردستان ایران در این تجمع حضور فعال و قابل توجهی داشتند.