کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

نگرانی گروه هفت از تبادلات نامشروع مالی رژیم ایران

18:38 - 23 اردیبهشت 1402

هفت کشور صنعتی جهان موسوم به گروه "جی ٧" طی بیانیه‌ای از تبادلات نامشروع مالی رژیم ایران ابراز نگرانی کردند.

روز شنبه ٢٣ اردیبهشت‌ماه، وزیران اقتصادی و دارایی هفت کشور صنعتی جهان طی بیانیه‌ای از تبادلات مالی نامشروعی که از سوی رژیم ایران سرچشمه می‌گیرد، ابراز نگرانی کردند.

طی این بیانیه به دیگر کشورهای جهان هشدار داده شده که هرگونه معامله با رژیم ایران آنان را نیز به مخاطره خواهد انداخت.

رژیم ایران بدلیل عدم تعهد به معاهدات بین‌المللی مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در فهرست سیاه هفت کشور صنعتی جهان قرار گرفته است.

امتناع رژیم ایران از تعهد به مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم یکی از دلایل اتخاذ تحریم‌های بین‌المللی بانکی علیه رژیم ایران است.

شایان ذکر است که رژیم جمهوری اسلامی ایران بعنوان سرچشمه اصلی تامین منابع مالی تروریسم در سطح منطقه شناخته شده و از طریق ایجاد گروه‌‌های تروریستی در کشورهای مختلف منطقه و تامین منابع مالی آنان، در تلاش برای پیشبرد سیاست‌های جنگ‌طلبانه و مخرب خود است.