کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

بازداشت مادران دادخواە شهدای قیام ژینا در شهرستان سقز

13:16 - 20 خرداد 1402

در ادامە بازداشت زنان در کوردستان ایران، مادران دادخواە شهیدان سنندج، دهگلان و دیواندرە بعد از اتمام مراسم بر مزار شهدای خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی در آرمستان آیچی سقز و بوکان و در ورودی شهر سقز توسط نیروهای اطلاعات سپاە تروریست پاسداران بازداشت شدند.

براساس گزارش ''کوردپا''، روز جمعە ١٩خردادماه، بە دنبال برگزاری مراسم روز تولد "دانیال پابندی"، از شهدای خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی در آرامستان آیچی سقز با حضور مادران دادخواە شهیدان سنندج، دهگلان و دیواندرە و سپس حضور آن‌ها بر مزار شهدای بوکان، نیروهای اطلاعاتی بعد از اتمام مراسم اقدام بە بازداشت این مادران کردەاند.

بنا بە این گزارش، دو مینی‌بوس کە حامل این مادران و افراد همراە آن‌ها بودەاند بازداشت و تاکنون اطلاع دقیقی از سرنوشت آنان در دست نیست.

در این رابطە، "رفیق حسین‌پناهی" فعال سیاسی- مدنی کە مادرش "دایە شریفە"، مادر رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی اعدام شدە همراە دیگر مادران بودە است، در صفحە توییتر خود نوشتە است: "بیش از ٤٠ مادر و پدر خانوادە شهدا از جملە بازداشت شدگان هستند."

مادران دادخواە روز جمعه ١٩خردادماه با در دست‌گرفتن تصاویر فرزندان

شهیدشان بە دست رژیم جمهوری اسلامی و سردادن شعارهای از قبیل "شهید نمی‌میرد"، "قسم بە خون یاران ایستادەایم تا پایان" و "ژن، ژیان، ئازادی" یاد شهدا را گرامی داشتە و فریاد دادخواهی سر دادند.