کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

تداوم بازداشت شهروندان کورد در مراسم سالگرد شهیدان انقلاب ''ژینا''

09:53 - 1 مهر 1402

در جریان اولین سالگرد قتل حکومتی "محسن قیصری" از شهیدان خیزش انقلابی "ژن، ژیان، ئازادی" در ایلام، برادر او محمدحسین قیصری و سه شهروند دیگر با اسامی هدی صادقی، محمود صادقی، دختر و پدر و علی شیرخانی بازداشت شدند.

بر اساس گزارش ''کوردپا''، ۳۰ شهریورماە، در جریان برگزاری مراسم اولین سالگرد قتل حکومتی محسن قیصری از شهیدان ایلام  بر مزار او، محمدحسین قیصری ۴۰ ساله و برادر محسن قیصری، هدی صادقی ۳۵ ساله و پدرش محمود صادقی و علی شیرخانی ۲۰ ساله با توسل به خشونت و ضرب‌ و شتم ازسوی نیروهای اطلاعاتی رژیم بازداشت شدند.

محمد حسین قیصری پس از چند ساعت بازداشت با تودیع وثیقه سنگین آزاد شد، همچنین هدی صادقی، محمود صادقی و علی شیرخانی بعد از بازداشت به بازداشتگاه اطلاعات رژیم در ایلام منتقل شدند.

بنا بە این گزارش، علی شیرخانی به‌دلیل ضرب‌ و جرح شدید با باتوم از سوی نیروهای سرکوبگر رژیم به هنگام بازداشت در وضعیت نامناسب جسمی قرار دارد و از رسیدگی پزشکی در بازداشتگاه اطلاعات در ایلام محروم است.

شایان اشارە است کە در اولین سالگرد قتل حکومتی محسن قیصری، مراسم این شهید بر سر مزار او در آرامستان "بهشت رضا" ایلام و مسجد "النبی هانیوان" با حضور مردم برگزار شد، اما نیروهای اطلاعاتی رژیم با یورش به مردم، چهار تن را بازداشت و تعدادی از آنان را مورد ضرب ‌و جرح قرار دادند.

۳۰ شهریور ۱۴۰۱ محسن قیصری ۳۲ ساله و اهل ایلام در جریان اعتراضات مردمی این شهر در پارک کودک بر اثر اصابت بیش از ٥٠ گلوله ساچمه‌ای به ناحیه سر و سینه توسط نیروهای سرکوبگر رژیم بە شهادت رسید.