کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

وضعیت بحرانی نیروی انسانی در پی تشدید مهاجرت نیروی متخصص

11:16 - 4 مهر 1402

گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های رسمی نشان می‌دهد مهاجرت در ایران ابعاد تازه‌تری به خود گرفته است و در دور جدید خروج نیروی انسانی، مدیران رده بالای کشوری از جمله مقامات وزارت بهداشت و نیروی کار ماهر در حال مهاجرت هستند.

سایت دیده‌بان ایران نیمه شهریور ماه در گزارشی از مهاجرت، به نقل از مدیر رصدخانه مهاجرت ایران نوشت، نیروهای کلیدی و متخصص ۶۷ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان، وارد فرآیند مهاجرت شده‌اند.

در این رابطە کاربەدستان رژیم افزودند کە هم اکنون دامنه مهاجرت از استعدادها، آموزش‌دیدگان و نخبگان ایرانی پا را فراتر گذاشته و در طبقه‌های گوناگون اجتماعی، به ویژه در دهک‌های پایین اقتصادی نیز در حال گسترش است.

روزنامه هم‌میهن نیز در شماره امروز خود نوشته است که موج جدید و رو به افزایش مهاجرت، به اساتید دانشگاهی و مدیران حوزه سلامت در سطوح مختلف رسیده است.

همچنین گزارش نویس این روزنامه از مهاجرت افرادی همچون مدیر اداره سلامت وزارت بهداشت تا مدیر گروه اپیدمیولوژی، مدیر مرکز کارآزمایی بالینی و مدیران مرکز تحقیق اعتیاد در برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داده است.

قابل ذکر است کە بررسی‌ها نشان می‌دهد که موج مهاجرت، اساتید دانشگاه‌ها را نیز با خود همراه کرده است به‌طوری‌که ۲۲ اسفند ماه سال ۱۴۰۱ سعید سمنانیان، رئیس پیشین دانشگاه تربیت مدرس گفته بود که در یک دانشکده دانشگاه تهران از ۷۰ استاد، حدود سی نفر مهاجرت کرده‌اند و تعدادی از باقی‌مانده‌ها هم درصدد مهاجرت هستند.