کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

نیم میلیون کودک بازمانده از تحصیل و ١.٥ میلیون کودک در معرض بازماندگی از تحصیل

12:05 - 30 آبان 1402

با توجه به آمار نگران‌کننده‌ مبنی بر محرومیت بیش از یک میلیون و نیم کودک از تحصیل، ١٤ میلیون کودک در خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که نمی‌توانند غذای مورد نیاز فرزندان خود را تامین کنند.

هادی موسوی‌نیک، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم گفت: طبق آمار آموزش و پرورش، امسال حدود ٤٥٠ هزار کودک از تحصیل بازمانده‌اند و احتمال بازماندن حدود یک میلیون و نیم کودک دیگر از تحصیل وجود دارد.

وزیر اسبق آموزش و پرورش در عین حال با استناد به آمار مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم، تعداد بی‌سوادان در ایران ٩٣٠ هزار نفر است.

بازماندگی از تحصیل بیشتر به فقر اکثریت مردم برمی‌گردد و خانواده‌ها قادر به تامین نیازهای تحصیلی فرزندان خود نیستند.

همچنین بیشترین آمار بازماندن از تحصیل و ترک تحصیل به دهک‌های پایین و مناطق مرزی و کمتر توسعه‌یافته برمی‌گردد.

علاوه بر ترک تحصیل کودکان به دلیل فقر، در برخی مناطق ایران از جمله سیستان و بلوچستان، صدها هزار کودک به دلیل نبود مدرسه و معلم در صدها روستا از تحصیل محروم هستند.