کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

زباله‌گردی به عنوان یک شغل رسمی در ایران شناخته شد

11:45 - 25 بهمن 1402

معاون شهردار تهران با اشاره به طرح جامع تنظیف شهر تهران، استفاده از زباله‌گردها برای پیمانکاران شهرداری را مجاز و زباله‌گردی را برای افراد بالای ١٨ سال به عنوان شغل رسمی خبر داد.

بر این اساس اعلام شده است که زباله گردهای ایرانی یا افراد دارای مجوز اقامت در ایران بر اساس طرح طبقه بندی نیروی کار و بر اساس ساعات کاری تعیین شده در قانون کار، حقوق و مزایا دریافت می‌کنند.

رضا محمدی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفت که استخدام تمام زباله‌گردها در دستور کار است و این اقدام در راستای حذف مافیای زباله صورت می‌گیرد.

این در حالی است که بخش قابل توجهی از زباله‌گردها را کودکان تشکیل می‌دهند، اما تصمیم شهرداری تهران نادیده گرفتن کودکان زباله‌گردی است که در اختیار مافیای زباله و تکدی‌گری هستند.

آمار زباله‌گردها مانند سایر آمارهای ایران به روز نیست، اما گزارش شهرداری تهران در سال ١٣٩٩ تعداد زباله گردها در ایران را حدود ١٤ هزار نفر اعلام کرده که حدود ٤ هزار و ٧٠٠ نفر از آن‌ها را که کودکان تشکیل می‌دهند، در تهران مشغول به کار هستند.

گفتنی است که در قانون کار جمهوری اسلامی ایران به کودکان زیر ١٥ سال اجازه کار داده نشده است، اما کودکان کار زیر ١٥ سال به طور مداوم در شهرداری‌ها برای نظافت و حتی تفکیک زباله‌ها با دستمزد بسیار کم استفاده می‌شوند.