کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

عفو بین‌الملل: نقض گسترده حقوق بشر میراث شوم رئیسی بود

12:30 - 3 خرداد 1403

عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای اعلام کرد که نقض حقوق بشر توسط ابراهیم رئیسی میراث شوم او بوده و مرگ نامبرده نباید مانع از دسترسی مردم ایران به عدالت، حقیقت و جبران خسارات در دوره حکومت رئیسی شود.

عفو بین‌الملل با اشاره به پیشینه رئیسی در قدرت از سال ١٣٥٨ در سن ٢٠ سالگی، نقش مهم وی را در سرکوب و جنایات رژیم طی ٤٤ سال گذشته برجسته کرده است.

این سازمان حقوق بشری افزود: ابراهیم رئیسی نقش مستقیمی در ناپدیدسازی قهری، اعدام فراقانونی هزاران انسان بیگناه در دهه ٦٠ به ویژه در سال ١٣٦٧ و همچنین کشتار، بازداشت و شکنجه هزاران معترض و خشونت علیه زنان و دختران بدلیل سرپیچی از حجاب اجباری و دیگر نقض‌های جدی حقوق بشر داشته است.

دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در خاورمیانه گفت که مقامات جمهوری اسلامی بیش از چهار دهه است که به طور سیستماتیک از مجازات مصون بوده‌اند و خاطرنشان کرد که جامعه جهانی باید برای پاسخگویی به قربانیان جنایات بین‌المللی و تخلفات ابراهیم رئیسی و دیگر مقامات جمهوری اسلامی راه حلی بیابد.

الطحاوی در بخش پایانی این بیانیه گفت که میراث ابراهیم رئیسی یادآور حمایت از جنایتکاران در ایران است و دولت‌ها باید از مقامات جمهوری اسلامی در جنایات بین‌المللی تحقیق کنند تا خانواده قربانیان جنایات، شاهد محاکمه و مجازات این جنایتکاران باشند.