Kurdistanmedia

Yekşem 17 Kanûna Paşîn 2021
Malpera Navendî a Partiya Demokrat Kurdistana Îranê

Mafêwekhev

13:42 - 10 Kanûna pêşîn 2015

KerîmPerwîzî

ÎsmayîlBêşikçîronakbîr û rojnamenivîs û mirovdost, kesek e ku di navwelatekî de di bin bandorahikûmetaKemalîstan de mezinbûye, û heyaçendsalberînihasiyasetafermî a Tirkiyê, haşakirinajixeyrîTurkanbû, û heyakurdwekeTurkênçiyyîadinasandin.

Lê di navawîwelatî de bi sedan kesrabûne, kuherçendbixwe Turk in, lêbomafêwekhevîyanetewî û kêmnetewanxebatkirine, û di vêrêyê de jîîzayekezafkêşandine, û heyajialiyêhikûmetaKemalîstanvehatinedarvekirin, û yanjî bi destêgirûpênnepenîwekîErgenekonêhatineterorkirin, lêdîsanjîzafkeshenebomînakÎsmayîlBêşikçîkudibêje Kurd dibeserbixweyiyaxweragehîne, û dewletakurdîjîbêavakirin.

HerwisadibêjeezamadenînimkuseredanawelatêÎranêbikimjiberku wan Dr. Qasimloterorkirine.

Evhelwestamirovîkujibaveriyakûr û jidilêkesekîvebowekheviyamirovan û wekheviyaneteweyandiherike, û li servêbaveriyê ye kuhekedixwazewekemirovekîjiyanê bike, û neteweyawîjî di navnetewêncîhanê de rêz û hurmethebe, dibebixwejîhurmetêjimirovên din bigire û netewaxweserveyîneteweyên din nezane, û hurmetaneteweyên din jîbigire.

Di vêbiyavê de li servêbaveriyê ne, kuborizgariyanetewaxwekuneteweyaserdest e, dibehewlborizgariyaneteweyênbindestbidin.

Lê di navÎranabelalêdayî de kêmkesheneku di navaneteweyadesthilatdar de wisahizirbikin!
Di Îranê de jîevkesênkudirûşmabişewq a demorasîxwaziyêhildigirin, demakudigihîjnemafênneteweyênbindest û belengaz, ewqasîxwetenêmafênhemwelatîbûnawekhevjiwna re bi rewadibînin, wekvêkumefênmirovan û neteweyan, xizîneyabab û bapîrê wan be, ku bi mîratbo wan mabe, û bi serêsûjinê bi ser wan de parvedikin, û hekîbêjneKurdan, yanAzerîzimanan, yanBeluçan, û yanjîErebankuemweke Fars xwediyêşahnişînaHexamenişî! rêdidine we, kuhûnjîwekîhemwelatiyênxwediyêmafêntakekesî, di navaÎranê de jiyanêbikin, hindikxwemezindikin, û xwewekîHatemêtayîdihesibînin, kuxêrekemezinkiribin.

Evdîtingehaşovînîstî ne tenêwekhevî bi dû re nahê, belkîneteweyêndesthilatdarjî di îza û azarê de dihêle, û kerb û kînênzaftir di dilêneteweyênbindest de, di hemberîneteweyaserdest de diafirîne, kurojekjirojan, ewhêrs û kîn, wêwekegirkanekê bi ser wan de biteqe.